Kennisbank
Bijbelkennis

De Naam

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, …

Exodus 34 : 5-6

Veertig dagen was Mozes op de berg. Het volk hoorde God spreken, en zij zouden gehoorzamen. Nou, daar kwam niet veel van. Het duurde lang voordat Mozes weer terug kwam. Kwam hij eigenlijk wel terug? Aäron, zeiden ze, maak jij eens goden voor ons. Dan kunnen we zien wie ons uit Egypte geleid heeft. Want Mozes, tja, we hebben geen idee wat er met hem is gebeurd. En niet lang daarna danste bijna het hele volk rondom een gouden kalf. Wat een feest! En boven, in de dikke wolk, sprak God met Mozes over hoe het volk moest gehoorzamen. God ziet wat het volk doet, en Hij zegt tegen Mozes: “Ik zal het volk vernietigen en jou tot een nieuw volk maken”. Maar Mozes pleit voor het volk en God doet het niet. Hij houdt Zijn volk Israël in leven. Als Mozes beneden komt, wordt híj boos op het volk en vernielt het gouden kalf. Hij vraagt aan God om het volk te vergeven.kloof

Maar Mozes vraagt nog meer. Hij vraagt of hij God écht mag zien. Niet in een wolk of een wolkkolom, maar face2face. In al Zijn heerlijkheid. Maar dat kan écht niet. Mozes kan niet blijven leven en God zien. Maar God zegt dat Hij Mozes wel íets van Zichzelf zal laten zien. Door een wolk heen. Wat dan? Zijn Naam! Heerlijke namen heeft de Heer. Gods Naam is Wie Hij is, wat Hij is. Liefde, Geduld, Trouw, Genadig, Barmhartig. Geloven is zien én horen. Als je ziet, dan hoor je. Als je hoort, dan zie je. Als Mozes God hoort en ziet, durft hij te vragen: Vergeef ons! Wilt U alstUblieft met ons meegaan? En dat doet God [1].

[1] Wil je het hele verhaal lezen? Lees Exodus 32-34.