Kennisbank
Bijbelkennis

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (1)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte.

En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag.

En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen.

Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.

En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp.

Markus 8 : 22-26

“Hij is er weer!” Zodra Jezus Bethsaïda in komt, gaat de roep door het dorpje. Bethsaïda is een vissersplaats waar de discipelen Filippus, Andreas en Petrus vandaan komen. De mensen kennen hen en zij kennen Jezus. Hij is een Weldoener en een Wonderdokter. In hun stad en streek genas Hij velen zieken. Daar gaf Hij duizenden wonderlijk te eten. Jezus was hier zó bekend dat de buitenlandse steden Tyrus en Sidon zich bekeerd zouden hebben als in deze steden net zoveel krachten waren gebeurd. Dat zijn Jezus’ eigen woorden (Mattheus 11:20-22).

In deze streek zond Hij Zijn discipelen twee aan twee op stage (Markus 6:7-13). Wie hen niet geloofde zou een zwaarder oordeel hebben dan Sodom en Gomorra. Maar helaas, er waren er niet veel die geloofden dat Hij de beloofde Messias was. En het moment was gekomen dat vele mensen van Hem wegliepen (Johannes 6:66). Kun je het je voorstellen?

Maar deze dorpelingen lopen nog wel mét Jezus weg en brengen de blinde bij Hem. Terecht. Bij Wie anders? Er was dus tóch nog een blinde te vinden die niet genezen was. Zijn de inwoners zo begaan met deze man? Of wilden ze graag een wonder zien? Hoe dan ook, deze man moet volgens hen aangeraakt worden.

Wie breng jij vandaag bij Jezus? Waarom?