Kennisbank
Bijbelkennis

Recht is de weg

En zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder, 19 dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. 20 Laten zij die overgebleven zijn, het horen en bevreesd zijn en een dergelijk wandaad niet meer in uw midden verrichten. 21 Laat uw oog hem niet ontzien: leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.

Deuteronomium 19 : 18-21

Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Dat gold voor degene die moedwillig een doodslag begaan had (Deuteronomium 19:11-13), als ook voor valse getuigen (Deuteronomium 19:16-21). Een moedwillige zondaar moest worden gestraft. Hij mocht niet worden ontzien. Geen genade. Maar hoe kan dat? God is toch genadig? En nu zegt Hij: leven voor leven enz.?!

Hoe kunnen rechtvaardigheid en genade nu samen gaan in dezelfde God? Dat kan ook alleen maar door Jezus. Door Zijn Zoon te straffen in onze plaats deed God recht. Door het geloof in Zijn Zoon krijgen wij vervolgens genade. Hoe dan ook, er is betaald. Er is genoeg gedaan, het is volbracht. Geprezen zij onze God! Moet je eens lezen in Romeinen 5:8:

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

De kern van de wet is liefde (Leviticus 19:18; Lukas 10:25-28). Diezelfde wet zegt: niet ontzien; wegdoen. Dat is hard, toch? Maar stel je eens voor dat iedereen elkaar volmaakt lief had. Zo zoveel als je van jezelf houdt. Hoe zou de wereld er uit zien? Hoe vaak zou de wet gehandhaafd moeten worden? Het gaat dus niet over een ander, maar over jou. Jij moet het kwaad in je leven wegdoen. Hoogmoed, trots, oneerlijkheid, boosheid, onreinheid. En dan zegt Jezus: dit gebod geef ik jullie: heb elkaar lief zoals Ík jullie liefheb (Johannes 15:9-17).

Is jouw weg recht voor God? Heb dan lief!