Kennisbank
Bijbelkennis

Goede moed van Kaleb: kiezen

En daarvandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjath-Sefer.

Richteren 1:11

De reuzen van Kirjath-Arba zijn verslagen. De koningsstad is ingenomen. Maar de wereld is nog niet geheel overwonnen, want er is nog een stad. Kirjath-Sefer. Opgravingen van de stad laten een grootte zien vergelijkbaar met de stad Jericho. De stad lag op een berg en was van verre te zien. Ook de muren waren net als die van Jericho, zo’n drie tot vier meter dik. De buitenkant van de muur was schuin gebouwd. Het leek onmogelijk om de stad in te nemen.

Kirjath-Sefer betekent stad van het boek. Het was één grote bibliotheek. Net zoiets als de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In Kirjath-Sefer werden de boeken (kleitabletten) bewaard met de geschiedenis van de Kanaänieten. Daar werden de lijsten met de stambomen bewaard. De filosofische boeken, eigendomsdocumenten. Kortom, de hele cultuur van de Kanaänieten werd hier bewaard. En dat was niet zo’n beste cultuur. De Kanaänieten vereerden Baäl en Ashera, de godin van de vruchtbaarheid. Afgoderij en alles wat je op onzedelijk gebied kunt bedenken, werd daar bedacht. Men deed aan magie en andere vormen van occultisme.

Kirjath-Sefer wordt ook Kirjath-Sanna genoemd: stad van de leer. De stad was niet alleen bibliotheek, maar er werd ook onderwijs gegeven. Zie je hoe belangrijk dit als bolwerk in het land Kanaän is? Hét centrum van de heidense cultuur. Vernietig je de stad, dan vernietig je de cultuur en de beschaving. Als IS alle christelijke gebouwen en inhoud vernietigd, dan heeft dat maar één doel. Het is een doelbewuste poging om de christelijke cultuur te verwijderen.

Daarom moest ook Kirjath-Sefer ingenomen worden, want de HEER en Baäl gaan niet samen. Kirjath-Sefer moest Debir worden, heiligdom.