Kennisbank
Bijbelkennis

Dertien

In de twaalfde maand, dat is de maand Adar, op de dertiende dag ervan, toen het moment gekomen was om het woord van de koning en zijn wet uit te voeren, op de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hen in hun macht te krijgen, gebeurde het omgekeerde, want de Joden zelf kregen hun haters in hun macht.

Esther 9 : 1

In veel Amerikaanse wolkenkrabbers wordt de dertiende verdieping overgeslagen en sommige hotels hebben geen kamer 13. Want dertien is het ongeluksgetal. En helemaal als de dertiende op een vrijdag valt. Dertien staat in de Bijbel in verband met opstand tegen God. De draak, symbool voor de Satan, wordt dertien keer genoemd in Openbaring. Het Hinnomdal waar kindoffers gebracht werden, wordt dertien keer genoemd. De Heere Jezus noemt dertien dingen die een mens verontreinigen (Markus 7:20-23).

Ook in de tijd van koningin Esther leek de dertiende een ongeluksdag. Dat was de dag waarop de vijanden van de Joden een vrijbrief hadden om hen te doden. Maar het omgekeerde werd waar. Want God stond Zijn volk bij en de joden haalden een grote overwinning. En dat is steeds het verschil: leven met of zonder God!

Want het Hebreeuwse woord voor liefde, ahava, heeft de getalswaarde dertien, net als het Hebreeuwse woord voor één of enige. En de naam van God – Jahweh heeft de waarde van 26: twee keer dertien. Zie je, de HEERE, onze God, is Eén! (Deuteronomium 6:4). Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde (1 Johannes 4:8). Die liefde van God was zo oneindig groot dat Hij Zijn eigen Zoon gaf (Johannes 3:16). Uit liefde voor zondaren (Romeinen 5:8).

Zo zie je maar: zonder God, zonder Zijn liefde, ben je echt ongelukkig. Dan is dertien wél een ongeluksgetal. Maar mét God…