Kennisbank
Bijbelkennis

Jezus’ ogen

Ogen zijn de spiegel van de ziel. Als je elkaar in de ogen kijkt, kijk je letterlijk naar binnen. Een Amerikaanse professor in de psychologie doet onderzoek naar de vraag hoe mensen verliefd worden en hij ontdekte dat als je elkaar eens diep in de ogen kijkt, de sympathie voor elkaar toeneemt.

Ik weet nog goed dat het mezelf overkwam: verliefdheid. Ik keek in haar ogen en het was alsof de wereld even stopte met draaien. Behalve zij en ik bestond er niets anders. Een moment van eeuwigheid.

Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de ogen van Jezus. Want,
God heeft een oogje op jou! God heeft jou op het oog!

We lezen Lukas 22: 54-63

Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56 Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ 59 En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61 De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter.
63 De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met hem en geselden hem. 64 Ze blinddoekten hem en zeiden: ‘Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?’ 65 En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem.

Petrus heeft moed. Of is het overmoed? Hij is de laatste die Jezus verlaat. Dat toont zijn karakter. In nood leer je je vrienden kennen?!

Maar nu heeft hij zich ook grondig in de nesten gewerkt. Hij wordt ontdekt als een volgeling van Jezus. Het is kiezen of delen. En hij kiest ervoor om te loochenen dat hij een discipel is. Hij loochent dat hij Jezus kent. Tot drie keer toe. Zo werkt het vaak. Als je een keer liegt, moet je vaker liegen. Wie hoog staat, kan laag vallen.
Laten we echter niet boven Petrus gaan staan. Wie meent te staan, moet erop toezien dat hij niet valt. Dat geldt ook ons. Wie beter denkt te zijn dan Petrus, is net als hij.

Jezus draait zich om en kijkt Petrus aan. Oogcontact! Dat is zo’n moment van eeuwigheid. De wereld bestaat alleen uit Petrus en Jezus. Wat ligt er veel in de blik van de Heere.

Passie – Pijn en Power!

Passie. Plaatsvervangende liefde. Petrus, voor jou sta Ik hier. Jij bent Mij wel gevolgd, maar zie wat er van komt. Wat Ik doe, kun jij niet doen. Wat Ik doe, dat móet Ik ook doen. Omdat Ik zielsveel van je houd. Petrus, Ik heb ook voor jou gebeden dat je blijft geloven.

Pijn. Verraden liefde. Kun je het je voorstellen? Je beste vriend, die steeds voor je op kwam – hoe dwaas soms ook -, die je tot hier gevolgd is…. Ook hij verraad je. Het trekt diepe sporen in je leven als iemand die je vertrouwt, zich van je afkeert.

Power. Verbrekende liefde. Blikken kunnen doden, jazeker, maar niet Jezus’ blik. Nog niet. Nu is zijn blik vol liefde. Zijn oog slaat mij in liefde gade. En dan te bedenken wat je gedaan hebt. Je hebt Hem verloochend. Ja, ik kost hem die slagen, die wonden en die pijn.

Het is alsof Jezus zegt: Petrus, wat Ik doe, kan jij niet doen. Ga naar buiten; Ik moet dit alleen doen. Je hoeft ook niets te doen, Ik doe het voor jou. Ik heb ook voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt.
Als Petrus naar buiten gaat, dan breekt binnen de hel los. Als Petrus weg is, is Jezus echt alleen. Eenzaamheid, dat is de absolute hel. Nog even en zelfs Zijn Vader verlaat Hem. Hij wordt bespot en geslagen.

Petrus heeft het niet meer in orde kunnen maken voor de dood van de Heere Jezus. Maar, wat een wonder! Jezus maakte het in orde voor Petrus door Zijn dood.

Wat een verschil met Judas. Ook Judas kreeg een blik van de Heere Jezus. Verraad je mij met een kus, Judas? Judas kreeg dezelfde blik als Petrus. Een blik vol Passie, Pijn en Power. De mannen vielen er van achterover, zo’n kracht had deze blik. Judas verblikt of verbloost echter niet. Hij ontwijkt de blik van Jezus. Daarom spreekt Jezus hem ook aan! Voor Petrus was aankijken genoeg.
Zo is het nog steeds. Alleen hij krijgt geen genade van Jezus, dan die zichzelf buiten die genade houdt. Dat ligt niet aan Jezus’ blik , maar aan onze verharding. Het ontwijken van de blik van Jezus.

En jij? Waar kies jij voor? Kijk eens in de ogen van de Heiland. Hij heeft een oogje op jou. Ogen, vol passie, pijn en power.

Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon;
ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan;
ik deed door mijne zonden Hem al die jamm’ren aan!

(…)
Laat mij toch nooit vergeten die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten: ’t Is al voor mij geschied!

Hij voor jou.

Gesproken in de singin op 15 maart 2010, De Passie Utrecht. (Enigszins gewijzigd)