Kennisbank
Bijbelkennis

9. Vruchtbaar

Deze post is deel 10 van 0 in de serie Een familiegeschiedenis

Adam leefde honderddertig jaar,

en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis,

naar zijn beeld;

en hij gaf hem de naam Seth.

Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar;

en hij verwekte zonen en dochters.

Genesis 5:3-4

1672: het Rampjaar. Dit jaartal heb je wellicht moeten leren op school. Maar weet je nog wat er in dat jaar gebeurde? Wat is er belangrijker: het jaartal of wat er gebeurde? Ook onze levensloop wordt niet bepaald door de tijd, maar door wat er in de tijd gebeurt. Het jaar waarin je je diploma kreeg, of de dag waarop je voor het eerst leerde fietsen. Die gebeurtenissen staan in je geheugen gegrift. Vraag maar aan oudere mensen over hun leven te vertellen. Dat doen ze door gebeurtenissen te vertellen.

In de Bijbel staan geen jaartallen, maar gebeurtenissen. God zegt niet hoe lang (de tijd) de aarde zal bestaan, maar wel wat er zal gebeuren. Daarom wordt alleen de geboorte van Seth als belangrijkste gebeurtenis verteld, omdat hij een voorvader van de Heere Jezus was.

Maar Adam kreeg nog veel meer kinderen. Sommigen hebben geschat dat het aantal mensen voor de zondvloed wel een miljard of zelfs nóg veel meer geweest is. Dat zijn allemaal nakomelingen van Adam en Eva. Het was de opdracht van God om vruchtbaar te zijn (Genesis 1:28). Waarom? Zodat heel de aarde vol zou worden van de heerlijkheid van God (Jesaja 6:3, Habakuk 2:14). Hoe zou dat anders kunnen dan door heel veel mensen?!

Ook jij bent een bewoner van de aarde. Je bent gemaakt om Gods heerlijkheid te zijn, om vruchtbaar te zijn. Lees in Johannes 15:1-8 hoe je dat kunt.