Kennisbank
Bijbelkennis

Een waar geloof

Wat is waar geloof?


Een waar geloof is een zeker weten

waardoor ik alles voor betrouwbaar houd,

wat God ons in zijn Woord bekend gemaakt heeft.


Tegelijk is het een vast vertrouwen,

(dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt)

dat niet alleen aan anderen,

maar ook aan mij:


vergeving van de zonden,

eeuwige gerechtigheid,

en eeuwig heil


door God geschonken zijn.


Enkel en alleen uit genade,

om Christus’ wil

Amen

 

(Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 21, herschreven) 

Sinds een aantal jaar geef ik eenvoudige catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking. In de voorbereiding voor de lessen maak ik gebruik van de Heidelbergse catechismus. Om tot de kern te komen, is het nodig om deze vragen en antwoorden te herschrijven. Daarna maak ik er eenvoudige vragen en antwoorden van. Hieronder de eerste drie vragen en antwoorden.

 

Wat is geloof?
Geloof is zeker weten
Wat weten we zeker?
Dat de bijbel waar is
Waarom weten we dat zeker?
Omdat de Bijbel het Woord van God is.

 

“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.”
Hebr. 11:1