Kennisbank
Bijbelkennis

Bethsaïda’s blinde ziet bomen (4)

En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte.

En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag.

En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen.

Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.

En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp.

Markus 8 : 22-26

“Kijk nog eens goed!” Jezus doet geen half werk. Weer legt Jezus zijn helende handen op de ogen van de halfziende man. In stappen breekt de duisternis bij deze man. Nu breekt het licht volledig door. Wat ziet deze man? Allen! In Gods licht zie je alles en iedereen.

De man wordt hersteld. Ooit had hij dus kunnen zien. In Handelingen 1:6 en Handelingen 3:19-21 wordt hetzelfde woord herstellen gebruikt. Dan gaat het over het Koninkrijk van God. Jezus is naar de hemel, maar Hij komt terug het Koninkrijk te herstellen. Daarom geloof ik dat dit verhaal ook een andere, verborgen betekenis heeft.

2014-01-04 14.08.34-bewEerst kwam de Heere Jezus als het Lam. Straks komt Hij als de Leeuw. Eerst als een arm Mensenkind, de lijdende Knecht. Straks als de Koning der koningen om zijn Vrederijk te stichten, te beginnen met Israël. Ook al zien we het nu nog niet scherp, Hem verwachten wij!

“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.” (Johannes 9:39). Het volk Israel is ziende blind, net als de mensen van Bethsaïda. Maar wat er straks overgebleven is van dat volk Israël zal Koning Jezus herstellen. Dan breekt het volle licht door. Amos profeteerde dat de vervallen hut van koning David weer opgebouwd zou worden. De apostel Jakobus begreep wat hij bedoelde (Lees het in Handelingen 15:12-18).

En jij? Kun jij nu uitleggen wie er met de man bedoeld wordt?