Ezau, hij is Edom

De verborgen strijd om het Koninkrijk

Ezau, de broer van Jakob, is niet het meest voor de hand liggende onderwerp voor een diepgaande Bijbelstudie. Wij kennen hem vooral als de man die zijn eerstgeboorterecht verachtte. In Genesis is echter een heel hoofdstuk aan hem en zijn nakomelingen gewijd. Ezau, hij is Edom. Welke plaats en rol hebben Ezau en zijn nakomelingen in de heilsgeschiedenis? Dit boek is een grondige studie met een duidelijke boodschap. Ezau, Edom, doet verwoede pogingen om de heerschappij over deze wereld te behouden en uit te breiden.

Deze boodschap is actueel. We leven in het laatste van de dagen en de Bijbel leert ons dat Edom en Amalek nog springlevend zijn. Want Edom is de mens in het hier-en-nu. Het is de man die niet wacht op het Koninkrijk dat komt, maar de macht nú wil en heeft. Het is de man die zowel de broer van Jakob, als ook zijn aartsvijand is. De profeten hebben Gods oordelen over Israëls vijanden uitgesproken en deze studie laat zien dat deze oordeelsprofetieën over de volken een duidelijke spits hebben: het volk van Edom.

Eén nazaat springt in het oog: Amalek, de kleinzoon van Ezau. Hij is de vermenselijking van de satan. We zullen hem in de tijd terug zien in de persoon van de antichrist en we vinden zijn karaktertrekken bijvoorbeeld terug in de huidige Islamitische Staat. Want in iedere generatie is Amalek. De Bijbel is de vertelling van de komst van het Koninkrijk van God. Op gezette tijden doemt ´Amalek´ op en de Schriften doen daar systematisch verslag van: het Amalek-patroon. Daarmee laat deze studie ook zien dat de Bijbel hoogstaande literatuur is van en voor alle tijden.

Zie www.ezau.nl voor uitgebreidere informatie en nieuwe artikelen.

Te koop in de boekhandel of via

Geef een reactie