Publicaties

Wetenschap

Van Moolenbroek, A. (2013). Passend Onderwijs: wat leraren moeten weten van gedrag. Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk. 52 (3-4), 142-154. Lezen

Van Moolenbroek, A. & Boersma, K. Th. (2013) Developing a learning and teaching strategy on behavioural biology in upper secondary education. In T. Plomp, & N. Nieveen (Eds.), Educational design research – Part B: Illustrative cases (pp. 601-617). Lezen

Van Moolenbroek, A. (2012). Be aware of behaviour. Learning and teaching behavioural biology in secondary education. Utrecht University (thesis). Samenvatting

Van Moolenbroek, A. Boersma, K. Th., Waarlo, A.J. (2007). Denkbeelden van leerlingen over gedrag van mens en dier en het onderzoeken daarvan. Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen, 24. 1&2, 5-30. Lezen

Van Moolenbroek, J. (1996). Water- en mineralenbalans bij anjer geteeld op een zandbed in recirculatie. Naaldwijk: Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, rapport 39.

Van Moolenbroek, J., & Verkerke, W. (1996). Wortelverdikking bij komkommer. Naaldwijk: Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, rapport 70.

Bloemhart, C., & van Moolenbroek, J. (1995). Management of mineral elements of roses grown in closed rockwool systems. In P. Adams, A. Hidding, J. Kipp, C. Sonneveld, & C. de Kreij (Ed.), Acta Horticulturae. No. 401, October 1995, pp. 481-490. Naaldwijk: International Society for Horticultural Science.

Heinen, M., & van Moolenbroek, J. (1995). Water balance of lettuce grown on sand beds. In P. Adams, A. Hidding, J. Kipp, C. Sonneveld, & C. de Kreij (Ed.), Acta Horticulturae. No. 401, October 1995, pp. 517-524. Naaldwijk: International Scociety for Horticultural Science.

Van Moolenbroek, J. (1995). Water- en mineralenbalans bij roos in een gesloten systeem. Naaldwijk: Proefstation voor Bloemsterij en Glasgroente.

Van Moolenbroek, J. (1995). Onverklaarbare kloof tussen aanvoer en afvoer mineralen. Vakblad voor de Bloemsterij 44, 36-37.

Van Moolenbroek, J. (1993). Water- en mineralenbalans bij roos in een gesloten systeem. Naaldwijk: Proefstation voor Tuinbouw onder Glas.

Van Moolenbroek, J. (1990). Ammonium- en nitraatstikstof bij boomsoorten. literatuurstudie (afstudeerscriptie), Christelijke Agrarische Hogeschool, Dronten.

Onderwijs

Van Moolenbroek, A. (2020). Angst, Autonomie & All you need. Lezen (pdf)..

Van Moolenbroek, A. (2014). Verbinden, en hoe! Essay over de ontwikkeling van het HBO naar kenniscentra door integratie van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Lezen.

Van Moolenbroek, A. (2015). Naar een zorgzame leergemeenschap. Bijdrage aan de vervolgconferentie van de Gideonsbende Jeugdgezondheidszorg over uitsluiting van kinderen. september 2015. Lezen.

Van Moolenbroek, A. (2015). Ik ben lui. Over uitstelgedrag. Bij de les, tijdschrift voor leerlingbegeleiding. Jaargang 11, februari, 12-13  Lezen

Van Moolenbroek, A. (2014). ADHD en jongeren. Bijdrage aan Medilex congres.

Van Moolenbroek, A. (2013). Passend Onderwijs. Wat leraren moeten weten van gedrag. Naar een context-interactiemodel. Bijdrage aan het 5e Nationale School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie. Zwolle, Hogeschool Windesheim Fontys Hogeschool. Lezen

Van Moolenbroek, A., Boersma, K. Th., Waarlo, A.J. (2005). Gedrag in biologiemethoden achterhaald. Niche 26 (1), 16-20 Lezen

Van Moolenbroek, A. (2005). Leerstijlen in het vwo. NVOX, april. Lezen

Van Moolenbroek, A. (1999). Begeleiding van jongeren met ADHD in het voortgezet onderwijs. Scriptie ter afronding eerstegraadsopleiding. https://vanmoolenbroek.nl/adhd/

Diversen

Van Moolenbroek, A. (2016). Voor gelijke kansen moet je soms ongelijk behandelen. Bijdrage aan VAB! De kracht van kwetsbaarheid. Vanuit autisme bekeken, maart 2016. p. 37. Lezen

Van Moolenbroek, A. (2014). De kantoorpoedel. Over bedrijfscultuur en relaties. Christelijk Ondernemers Magazine, november 2014. p. 21-23

Offereins, Marianne, (2012). Anco van Moolenbroek. Ervaringsdeskundigen over de nieuwe examenprogramma’s. NVOX, september 2012, p330-331. Lezen

Broere, Barbara, (2012). Passend onderwijs voor havo/vwo. Een succesverhaal. Interview voor ENCO over een intensief scholingstraject. Lezen

Dannenberg, A. (2011). De Grote Vriendelijke Schooldirecteur. Interview op www.scholieren.com.

Boeken

Van Moolenbroek, A. (2023). De Leefruimte. Systemisch zicht op Welbevinden. Soest, Uitgeverij Aspekt. Bestellen.

Van Moolenbroek, A. (2020). Dit zijn de dagen van Elijah. Soest, Uitgeverij Aspekt.

Van Moolenbroek, A. (2016).  Ezau, hij is Edom. De verborgen strijd om het Koninkrijk.
Soest, Uitgeverij Aspekt. ca. 432p.

Geef een reactie