Welkom


Jaren geleden werd ik geraakt door de uitspraak van de Joods-Franse filosoof Levinas: Ik word ik in het aangezicht van de ander! Levinas begreep dat een mens écht tot ontwikkeling komt in relatie tot de ander. Wij zijn verantwoordelijk; het antwoord voor en van de ander.

Het is een mens- en werldbeeld dat ik ben gaan herkennen vanuit de Bijbel. De mens kreeg een ander als een tegenover. Een spiegelbeeld. De eerste vraag in de Bijbel is of het echt zo is dat de mens niet mag eten van alle bomen in de tuin. En de diepe notie daarvan is het kennen – het onderscheiden – van goed en kwaad. De tweede vraag die wordt gesteld is: Mens, waar ben je?

In mijn boeken en artikelen is dit mensbeeld en zijn deze vragen een rode draad. Of het nu de Bijbelse metahistorische studies zijn of de natuurwetenschappelijk studie over Welbevinden. Op deze site komt het samen.

Voor mijn boeken en mijn praktijk als systemisch coach heb ik de informatie op aparte sites ondergebracht. In de Bijbelkennisbank vind je de bijbelstudies.


Geef een reactie