Kennisbank
Bijbelkennis

9. Jezus gedoopt met water

Deze post is deel 9 van 10 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.

Markus 1

Dan gebeurt het ook echt. Johannes verkondigde het al: na mij komt Hij! Jezus komt van Nazareth. Dat ligt in Galilea, in het noorden van Israël. Uit Nazareth kwamen zijn ouders, Jozef en Maria. En Jezus woonde daar ook. Van Nazareth is het meer dan honderd km lopen naar de plaats waar Johannes doopt. Ook Jezus wordt door Johannes gedoopt.

Waarom werd Jezus ook gedoopt? Alle mensen beleden hun zonden. Jezus doet dat niet. Omdat Jezus geen zonde had gedaan (Hebr. 4:15). Hij is de Zoon van God. Zonde wil zeggen: je mist je doel. Maar Jezus kwam naar de aarde juist met het doel om vergeving van zonden mogelijk te maken. Jezus mist nooit Zijn doel! En heel doelbewust kwam Hij daarom naar Johannes om Zich te laten dopen.

Dopen wil ook zeggen: een nieuw begin maken. Je laat het oude leven in het water achter. Ook Jezus begint een nieuw leven. Hij treedt nu uit de schaduw en gaat in de schijnwerpers staan. Het is het begin van een nieuwe periode – de laatste – van Zijn leven. We noemen dat zijn openbaar optreden.

Met Zijn doop vervult Jezus de wet. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. Daarin lezen we hoe de eerste hogepriester Aäron zich eerst moest wassen, en daarna gezalfd werd (Exodus 29, Leviticus 8). Ook dat was een nieuw begin. Want ook Jezus is Hogepriester (Hebr. 8). En herinner je: een priester brengt de mensen bij God. Hij kwam naar ons om ons weer bij God te brengen.

Serie navigatie