Kennisbank
Bijbelkennis

Ik weet waar je woont. De troon

Deze post is deel 6 van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is.

Openbaringen 2 : 12-17

De troon van de satan. Een troon ziet op de stoel van de heer des huizes. Dus de satan is de heer en meester in Pergamus. Het is zijn gebied. Ook Kirjath-Sefer was de woonplaats van de satan. Othniël kon zeggen: ik heb de wereld overwonnen! Maar als Christus de wereld overwonnen heeft, hoe kan het dan dat de satan nog steeds in deze wereld woont? Hoe kan het dat gelovigen wonen op de plaats waar hij heer en meester is? Hoe kan hij een woonplaats hebben, als hij door de opstanding van de Heere Jezus buiten de deur is gezet (Joh. 12:31)?

Voor de antwoorden moeten we terug naar het boek Richteren. God gebruikte Zijn volk om het land Kanaän te veroveren. Maar dat lukte niet zo best (Lees Richteren 1:19-34). Zie je het gebeuren? Kaleb en Othniël deden wat moest gebeuren, maar daarna ging het bergafwaarts. Men liet de satan gewoon aan zijn plaats. Wat was het gevolg? De Israëlieten verlieten de HEERE en diende de afgoden. De ene na de andere richter stond op, maar steeds is het refrein dat iedereen deed wat goed was in eigen oog (Richteren 2:13). Daarom, zei God, zal Ik de vijanden niet uit Kanaän verdrijven, maar zij zijn er als een beproeving voor het volk om te zien of zij de weg van de HEER in acht zullen nemen.

Dus God laat Zijn gemeente wonen in de plaats waar de satan woont als een beproeving. God test onze standvastigheid. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed!

Serie navigatie