Kennisbank
Bijbelkennis

Onderwijs met Psalm 8

How Excellent Your Name – Thai female vocalist Rose, thoroughly uplifting!

Psalm 8 is een prachtige psalm waarin het bijbelse wereld- en mensbeeld in een ongekende schoonheid verwoord is. Dat beeld is voor mij onderwijs voor het onderwijs.

 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Hoe het was

Hoe machtig is Uw Naam! Ongeëvenaard!
Dat is het doel van God: Zijn Naam. Zijn Naam is Wie Hij is. De IK BEN.
Om die Naam te verheerlijken schiep Hij de hemel en de aarde, schiep Hij ook de mens.
Schoonheid is de maat.

Drie kernwoorden vertellen het ‘waarom’ van de mens: positie, doel en werk.

  • De mens heeft een unieke plek van glans & glorie. Een positie die weinig minder dan die van de engelen is. Tegelijk wordt gevraagd: wat is de mens? Nietig en machtig.
  • De mens heeft één doel: lofprijzing. Kinderen en zuigelingen vertellen Gods lof.
  • De mens heerst over de werken van Gods handen. Om de dierenwereld tot zijn doel (bestemming) te laten komen, gaf Adam de dieren hun naam. Heersen is dienen, gericht op het aangaan van relaties. Nieuwsgierigheid, creativiteit en dienstbaarheid zijn de eigenschappen die daarvoor nodig zijn.

De wereld is geschapen als één geheel, met dieren ter land, ter zee en in de lucht. Het vertelt Gods eer en heerlijkheid (Psalm 19).

Hoe het is

Het bleef niet zoals het was. De mens koos voor zichzelf, voor zijn eigen eer, naam. Hij deed dat door de leugenachtige aansporing van de tegenstander van God, de duivel. Psalm 8 spreekt ook van vijanden, degenen die op wraak uit zijn en zich verzetten. De mens voegt zich bij die tegenstanders. Met alle gevolgen van dien. Voor de mens, voor zijn leefomgeving en zijn relatie met zijn Schepper.
Die leefomgeving is niet vriendelijk meer. De mens moet knokken om te overleven en zijn weg is met doornen en distels bezaaid. Heersen is overheersen, machtsmisbruik en wanbeheer geworden. Egoïsme, chaos en eenzaamheid domineren. De aarde werd de woonplaats van de tegenstander van God.
De schepping zucht eronder (Rom. 8). Haar schoonheid is vergane glorie.

En God? God verandert niet.

Hoe het hersteld wordt

Het blijft niet zoals het is. Psalm 8 begint én eindigt met de uitroep: hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde.
Gods Naam is Hem heilig en Zijn liefde voor de mens is grondeloos. Wat is de mens dat U aan hem denkt?
Hij wil de mens opnieuw bij Zich hebben, en in Zijn dienst nemen. Daarvoor gaf Hij Zijn Zoon. Hij nam onze plaats in en door Zijn bloed worden wij gered. In Christus zijn we een nieuwe schepping, een tempel van Zijn Geest. Wie niet gelooft, heeft geen deel, maar zal naar zijn eigen werk rechtvaardig geoordeeld worden.
Door Christus herstelt Hij ook Zijn schepping. Een nieuwe hemel en aarde zal er komen, waarop gerechtigheid en vrede heerst. Geen machtsmisbruik en wanbeheer meer, maar daar genieten we samen van de gaven.

 

 

Gods Naam is machtig in de schepping. Daarom is schoonheid de maat. Lofprijzing en aanbidding zijn de middelen.

De mens had een hoge positie, een doel en dienst. Hij heeft daarvoor gaven gekregen van nieuwsgierigheid, creativiteit en dienstbaarheid.

De mens koos echter voor zichzelf en verbrak de relatie met zijn Schepper. Egoïsme, chaos en eenzaamheid zijn de gevolgen, gevoed door het werk van de tegenstander van God, de duivel.

 God gaf Zijn Zoon om de relatie te herstellen. Door een persoonlijke keuze tot Jezus Christus wordt iemand tot een nieuwe schepping, een tempel van Zijn Geest.