Kennisbank
Bijbelkennis

Ik weet waar je woont. Vasthouden

Deze post is deel 7 van 14 in de serie Ik weet waar je woont

U houdt vast aan Mijn Naam en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Openbaring 2  : 12-17

Standvastig was de gemeente van Pergamus wel. U houdt vast aan Mijn Naam. Vasthouden wil zeggen dat je niet loslaat. Dan ben je krachtig. Wat je vasthoudt, is ook van jou. Vasthouden wil ook zeggen: machtig zijn. Hoe kun je standvastig zijn? Door vast te houden aan de Naam van God.

Waarom moet je juist daaraan vasthouden? Je naam is wie je bent. God is zoals Zijn Naam is. God heeft veel namen in de Bijbel, maar de heerlijkste Naam is Jahweh. Zo noemt Hij Zichzelf als Hij zich voor de eerste keer bekend maakt aan een mens. Mozes ontmoette de Heere God bij de brandende braamstruik (Exodus 3: 13-14). Mozes vraagt daar naar de Naam van God. Dan zegt God: IK BEN. Hij is. God bestaat.

De Naam van de HEER is machtig om ons te helpen. Onze hulp is in de Naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 124). Als deze Naam de hemel en aarde gemaakt heeft, dan kan Hij ook jou helpen. De Naam is ook ter bescherming. De Naam van de HEER is een sterke toren (Spr. 18). In deze Naam ben je safe (Joh. 17:11). Heerlijk toch?!

Jezus is gekomen in de Naam van de Vader (Ps. 118, Joh. 12:13, Joh. 5:43). Hij heeft de Naam aan de mensen bekend gemaakt. Daarom is ook Jezus een heerlijke naam: Zaligmaker. Het is de enige Naam onder de hemel waardoor we zalig worden. En de profeet Jesaja zegt: Zijn Naam is Immanuel. God met ons. In de naam van Jezus mogen we de Vader bidden (Joh. 16:23). Daarom sluiten we ons gebed meestal af met de zin: om Jezus wil.

Aan wie houd jij je vast?

Serie navigatie