Kennisbank
Bijbelkennis

19. Het Evangelie van het Koninkrijk

Deze post is deel 19 van 10 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,

Markus 1

Markus 1 begint met het Evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God is de meest geschikte Persoon om de blijde boodschap te brengen aan mensen die in het donker wandelen. Als Hogepriester zal Hij de mensen bij God terugbrengen. Het offer daarvoor is Hijzelf. Nu brengt Hij God ook bij de mensen. Als een Profeet predikt Hij het Evangelie van het Koninkrijk van God. Wat betekent dat? Is Jezus een soort vrijheidsstrijder? Iemand die de revolutie predikt? Wat is het Koninkrijk van God? En waarom is dat goed nieuws?

Het Koninkrijk van God kan niet anders zijn dan een rijk van vrede. Een rijk van recht en van gerechtigheid. Is er ergens op deze wereld een koninkrijk dat hieraan voldoet? Ik denk het niet. Er wordt veel onrecht gedaan en onrecht geleden. Er is altijd oorlog. Al vanaf het begin van de schepping.

Maar God zei: Ik ga het rechtzetten. En Hij koos daarvoor een volk uit: Israël (Deut. 7:7-8). Zij kregen de opdracht om in de wereld van God te getuigen. Om de volken recht en gerechtigheid te leren. Daarvoor kregen ze van God ook rechtvaardige wetten (Deut. 4:8). Én ze kregen de belofte dat er een Messias zou komen. Het volk Israël verwachtte daarom dat de beloofde Messias het koninkrijk van koning David zou herstellen. Dat is het goede nieuws van het Koninkrijk! Er komt een Koninkrijk van Vrede en Recht (Jes. 51:4).

Alleen de manier waarop dat Koninkrijk zou komen, was totaal anders dan het volk dacht.

Hoe denk jij dat het komt?

Serie navigatie