Kennisbank
Bijbelkennis

30. Noachs dagen – Gods tijd

Deze post is deel 31 van 0 in de serie Een familiegeschiedenis

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Mattheüs 24 : 37-39

De toledot uit Genesis 5 en 6 is belangrijk! Het is de wereldgeschiedenis in een notendop. Noach is de man van het einde. Hij is de tiende generatie vanaf Adam. Tien is het getal van de compleetheid. Daarom zegt Jezus: zoals de dagen van Noach waren, zo zal het ook zijn… als Ik terug kom. Eten, drinken, trouwen. Het lijkt eigenlijk heel gewoon. Maar ondertussen had niemand boodschap aan God. Want de bedoelingen van de mensen waren elke dag alleen maar slecht…

Nou, zulke dagen zullen weer komen. Of zijn ze er al? Wat zie jij?

Er is geen reden om aan het Woord van God te twijfelen. We weten uit verhalen en andere bewijzen dat de zondvloed écht gebeurd is. God beloofde aan Noach dat er nooit meer een vloed over deze aarde zou komen. Dat niet. Maar God belooft wél gerechtigheid. Lees maar in 2 Petrus 2:5 en 9. Gerechtigheid voor wie Hem eert én voor hen die dat niet doen. De bijbel zegt dat God rechtvaardig is, Dat wil dit zeggen dat Hij doet wat juist en eerlijk is en dat Hij dat consequent doet, zonder partijdigheid (Romeinen 2:4-11). Het is echt ondenkbaar dat Hij anders zou handelen, want God is heilig en God is liefde.

Hoeveel tijd hebben we nog voordat de Zoon des mensen komt? Dat weet Hij. Dat is Gods tijd. God heeft wel een boodschap aan jou: Hij wacht tot het uiterste, want Hij wil niet dat mensen verloren gaan (lees het in 1 Petrus 3:20  en 2 Petrus 3:9).