Kennisbank
Bijbelkennis

Zes

Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jakob een zesde zoon. Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij míj komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon.

Genesis 30 : 19-20

De zes is het getal van de mens; de mens werd op de zesde dag geschapen. In het doen en laten van de mens komen we steeds de zes tegen. Vaak is dat negatief: bij een opstand tegen God. Toen het volk Israël in de woestijn mopperde omdat ze geen vlees hadden, dachten ze terug aan Egypte – het slavenhuis! Daar aten ze zes gerechten (Numeri 11:5). Het beloofde land Kanaän telde zeven vruchten (Deuteronomium 8:8). Nebukadnezar, de koning van Babel, liet een beeld maken: zestig ellen hoog, zes ellen breed (Daniël 3:1). In Openbaring 13:18 wordt het getal van het beest 666 genoemd. Het beest is de antichrist, bijna goddelijk (777), maar het komt daarvoor echt tekort. Gelukkig maar!

Zes kijkt uit naar zeven. Zes dagen werken, de zevende dag rust. De zes is pas volmaakt, voltooid bij de zeven. Zes + Eén. De mens haakt naar God. Zes schrijven we met de zesde Hebreeuwse letter: de wav. Deze heeft ook de betekenis van haak! De wav is ook de middelste letter van de vijf boeken van Mozes, zodat zijn Woord in jouw blijft haken.

Wat moeten we nu met de tekst die hier boven staat? Lea kreeg haar zesde zoon: Zebulon. Dat betekent woning. Het was een mooi kado van God. Zes is twee x drie. De goddelijke volheid verdubbeld! Ja, de mens is het beeld, ‘de kopie’, van God. Maar omdat wij afgehaakt zijn, gaf God Zijn Zoon. Hij werd de volmaakte Mens en de verbinding tussen jou en God. Dan woont de Heilige Geest in je, en is je lichaam een tempel van de Geest (1 Korinthe 3:16). Daarom was Zebulon zo’n mooi kado.