Kennisbank
Bijbelkennis

22. Krachtig

Deze post is deel 23 van 0 in de serie Een familiegeschiedenis

Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon.

En hij gaf hem de naam Noach, en zei:

Deze zal ons troosten over ons werk

en over het zwoegen van onze handen,

vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is.

En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Al de dagen van Lamech waren zevenhonderdzevenenzeventig jaar; en hij stierf.

Genesis 5 : 18-31

Lamech lijkt een onbeduidend figuur. Hij sterft eerder dan zijn vader Methusalach. Zijn zoon Noach is veel bekender. En zijn naamgenoot uit het geslacht van Kaïn, dát is pas een krachtpatser (Genesis 4:23-24). Maar deze Lamech? Het lijkt wel een man met een sombere inslag. Zwoegen, werken, vervloekte aarde.

Wat de naam Lamech betekent, is onduidelijk. Volgens de één is de betekenis machtig, anderen zeggen vernederd. Daarom kijken we naar de Bijbelgedeelten waarin Lamech gebruikt wordt. In Genesis 4 wordt Lamech genoemd die een nakomeling van Kaïn is. Uit zijn woorden spreekt kracht, geweld en wraak. De andere Lamech, uit de lijn van Seth, spreekt andere taal. De taal van zwoegen en vernedering.

Welke betekenis is nu juist? Beide. De Schrift is verbazingwekkend! De naam Lamech met twee tegenovergestelde betekenissen, dat past helemaal bij de negende generatie vanaf Adam. Negen (3×3) heeft in de Bijbel de betekenis van oordeel, maar ook van volmaakte zegen. Het is óf het ene, óf het andere.

De vraag is welke Lamech Gods Woord spreekt. Is het wraak, zeventig maal zeven keer? Nee! Lees wat Jezus zegt over vergeving in Mattheus 18:21-22. En de aardbodem vervloekt? Lees wat God zegt in Genesis 3:17-19. Lamech van Seth spreekt van oordeel, maar ook van redding. Elke dag kon zijn vader sterven. De vloed kwam dichterbij. Maar Lamech krijgt een zoon: Noach! Rust. Zo sterft ook Lamech, 777 jaar oud. Drie zevens. 700+70+7. Wat God doet, doet Hij goed.