Kennisbank
Bijbelkennis

Het Huis van mijn Vader (9)

Deze post is deel 9 van 9 in de serie Vader's Huis

9. Conclusie

Het huis van de vader is een veelzeggend begrip in de Bijbel.

  1. Het is het ouderlijke huis. De plaats van veiligheid en vrede. Vanuit het huis vertrekken we en naar dat huis keren we terug.
  2. Het is een koningshuis. De plaats van autoriteit
  3. Het omvat een hele stam. De roeping om priesters en koningen te zijn.
  4. Het Vaderhuis is de tempel te Jeruzalem. De plaats van de godsontmoeting.
  5. Het huis heeft een sleutelhouder. Via hem krijgen we toegang tot de Vader. Toegang tot de troonzaal waar recht wordt gedaan.
  6. Het huis van de vader wijst op de verantwoordelijkheid van de man voor de vrouw. Van ENE voor zijn bruid. Van ziel voor het lichaam.
  7. Het huis van de Vader is ook het hele volk Israël. De twee en de tien stammen.
  8. Het huis van de vader is het juiste adres. Wie Jeshua liefheeft, heeft de Vader lief. De Zoon en de Vader zullen komen en bij hem of haar verblijven. Zij nemen intrek. Zo komt er vereniging. Zo zijn wij met geest en lichaam een tempel van de Heilige Geest.

Ik concludeer dat met het Huis van de Vader niet alleen maar de hemel wordt bedoeld, maar ook het hart van Zijn kinderen. De inwoning van de Heilige Geest is de hemel op aarde. Op deze wijze ben je hemelburger en is je wandel in de hemelse gewesten.

Ik concludeer dat met het Huis van de Vader niet alleen maar de hemel wordt bedoeld, maar ook het hart van Zijn kinderen. De inwoning van de Heilige Geest is de hemel op aarde. Op deze wijze ben je hemelburger en is je wandel in de hemelse gewesten (Ef. 1:20, 2:6; Fil. 3:20).

Jeshua blijft in het hemelse huis van Zijn Vader totdat de tijden van herstel aanbreken (Hand. 3:21; Ef. 4:10). Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in hemel als wat op de aarde is (Ef. 1:10).

Serie navigatie