Kennisbank
Bijbelkennis

Doof in Dekapolis (6)

35 En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed.

Markus 7

Losgemaakt!

Op die zeven stappen van de Heiland volgen drie stappen van de dove man. Allereerst worden zijn oren geopend. Meteen. Er zit geen moment tussen. Hij hoort. We weten niet wat de oorzaak van zijn doofheid. Maar we weten wel dat Jezus hem volledig herstelt. Is dat niet geweldig? Wat de oorzaak ook is, het gehoor van de man wordt weer als nieuw!

Als je doof bent, kan dat ook jouw vraag aan God zijn: wilt U maken dat ik kan horen?! En toch, God verhoort meestal alleen de gebeden waarvan Híj vindt dat we het nodig hebben. En als Hij je gebed niet verhoort? Zou jij de stem van God dan niet kunnen horen? Ja toch?! God spreekt in je hart en in je geest. Daar heeft Hij jouw oren niet voor nodig. Jij kunt altijd horen wat Hij tegen je zegt. Luister je ook naar Hem?

Ook de band van zijn tong wordt losgemaakt. Die band hield hem dus gevangen. Maar nu is hij verlost, vrij. Daar gaat het om: dat wij vrij zijn. Ook als je goed kunt praten, kun je tóch gevangen zitten in gedachten die je niet uit kunt spreken. Soms zit je zo gevangen in gedachten die niet waar zijn. Maar God maakt af wat Hij begint. Daarom kan deze man ook direct en vloeiend spreken. Hij hoeft het niet te leren. Hij spreekt de woorden niet alleen juist uit, hij spreekt ook de waarheid. Ook dat is een duidelijke les. Wie gehoor geeft aan Jezus Woord, spreekt ook recht, goed, van Hem. Die spreekt de waarheid.