Kennisbank
Bijbelkennis

Ik weet waar je woont. Een witte steen

Deze post is deel 13 van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent, dan wie hem ontvangt.

Openbaring 2  : 12-17

De overwinnaars krijgen ook een witte steen. In die dagen kreeg een veroordeelde een zwarte steen en wie vrijgesproken werd kreeg een witte steen. Overwinnaars zijn vrijgesproken. Dat heet nu genade, want vrijspraak is er alleen door het werk van Hem die de dood overwon. In Zijn Koninkrijk is de dood niet meer toegestaan!

Op die steen staat een nieuwe naam. Een naamsverandering kennen we uit de Bijbel. Abram, Sara, Jakob, Saulus en Simon. Een naamsverandering duidt op een verandering in levensomstandigheden. Van onvruchtbaar naar vruchtbaar, van volger naar vorst, van luisterend naar rots. Zo is het ook voor de overwinnaars. Een levensverandering.

Wonen waar de satan woont is levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk als je je levenshuis openzet voor de vijand. Het is levensgevaarlijk, want getuigen van Jezus, kost je je leven. Het is levensgevaarlijk, want het Zwaard van Christus zal vaneen scheiden. Daarom is bekering nodig! Dat is een levensverandering.

Het is een hele persoonlijke steen. Niemand weet de naam die erop staat, dan jijzelf. Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! (Jes. 43:1).

God weet waar we wonen! Ook al is het op de plek waar de satan woont. Maar daarom verwachten wij Hem die het zwaard heeft. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Ik weet waar je woont. Ik weet wat je doet en Ik ken je bij je naam.

Heerlijk is het om zo gekend te zijn!

Serie navigatie