Kennisbank
Bijbelkennis

Ik weet waar je woont. De woonplaats (2)

Deze post is deel 2 van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16 : 33

En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is.

Openbaringen 2 : 12-17

In de serie “Goede moed” dachten we na over een stad in Kanaän. Kirjath-Sefer. Daar werd de goddeloze cultuur van de Kanaänieten bewaard. Echt een plek waar de satan woonde. En wie de stad overwon, die overwon de wereld. Othniël nam de stad in en kreeg daardoor zijn bruid, Achsa. Dat was echte heldenmoed! Het was ook een prachtig beeld van de Heere Jezus die de wereld overwonnen heeft en zo Zijn bruid kreeg. Die bruid, dat zijn alle gelovigen in Jezus.

In deze serie f2f gaan we naar een andere stad. Pergamus. Die stad ligt in Klein-Azië, in het tegenwoordige Turkije. Pergamus betekent verhoogd, verheven. Dat was niet voor niets, want het godsdienstige, religieuze centrum van de stad lag op de top van een berg. Dat is een eerste overeenkomst met Kirjath-Sefer. Beide steden lagen op een berg. Moeilijk te veroveren!

In Pergamus werd de aloude godsdienst van Babylon gehandhaafd. De koning van Pergamus had dezelfde titel als de Babylonische priesters en was ook zo gekleed. Het beroemde altaar en de tempel van de afgod Zeus was gebouwd op de helling van de berg. Dit altaar is één van de zeven wereldwonderen en bevindt zich nu in het Pergamon-museum te Berlijn. Het heeft een omvang van ruim 35×34 meter en om dat altaar bevinden zich afbeeldingen van de strijd van de Griekse goden en reuzen. Hoe is het toch mogelijk dat we in deze wereld bewondering hebben voor een dergelijk altaar?

Dit is een tweede overeenkomst met Kirjath-Sefer: de godsdienst van Babel en Pergamus is dezelfde godsdienst als van Kanaän. Beide steden waren een woonplaats van de satan.

Zou jij daar willen wonen? Levensgevaarlijk!

Serie navigatie