J. van Moolenbroek

laatst bijgewerkt:
dinsdag 30 maart 2004

 

 

Start
Omhoog
Het onderzoek
Het resultaat
Leerkracht Tips
Literatuur
Gastenboek

 

Deze website wordt niet actief bijgewerkt. Deze scriptie is in 1999 geschreven.

Andere problemen

 

ADHD gaat meestal gepaard met andere problemen, zoals leer-, gedrags-, ontwikkelingsmoeilijkheden en emotionele moeilijkheden. Dit wordt comorbiditeit genoemd. In de meeste bronnen over ADHD wordt deze comorbiditeit geconcretiseerd.

bullet

Angst en depressie

bullet

Leerproblemen. Meest voorkomende leerprobleem: dyslexie (in VS 10-30%) (Hallowell, 1994) Veel jongeren hebben een lager opleidingsniveau of hebben de school niet afgemaakt.

bullet

Agressiviteit. Veel jongens met ADHD hebben ook een lager serotoninegehalte (ook een neurotransmitter). (Crime times, 1998). Gebleken is dat een laag serotoniegehalte leidt tot een ontremming van gedrag en kan resulteren in een toename van impulsief en agressief gedrag. (Rutenfrans, 1998).

bullet

Drugs- en/of alcoholmisbruik; Cocaïne is vergelijkbaar met Ritalin: dus jongeren met ADHD worden er meer geconcentreerd door. Dit geldt ook voor marihuana en alcohol. (Hallowell, 1994).

bullet

Motorische onhandigheid.

bullet

Financiële problemen, gokken (Kooij, 1999).

bullet

In 1995 berichtte Crime time dat hyperactiviteit een significante risicofactor voor criminaliteit is. Inmiddels is bekend dat hyperactiviteit of ADHD alleen een significante risicofactor voor criminaliteit is als adhd samen voorkomt (comobiditeit) met ODD (oppositionele-opstandige gedragsstoornis) of CD (conduct disorder of gedragsstoornis). Onder jongeren die in aanraking kwamen met justitie had 14 procent ADHD, opvallend vaak vergezeld van comorbiditeit, zoals oppositionele stoornis (50%), stemmingstoornissen (15-20%) en angststoornissen (20-25%). (Eland, 1999).

bullet

Een klein gedeelte ADHD-ers heeft het syndroom van Gilles de la Tourette, dat voornamelijk gekenmerkt wordt door motorische en vocale tics en dwanggedachten en -handelingen.

bullet

Pervasieve ontwikkelingsstoornis. "Als een kind met ADHD in sociale contacten onvoldoende afstand houdt of niet goed 'schakelt', is vaak moeilijk uit te maken of dat komt door onbesuisdheid of door een niet goed aanvoelen van wat zich tussen mensen afspeelt. Dit gedrag komt ook voor bij aan autisme verwante stoornissen en taalontwikkelingsstoornissen en chronische tics als het Gilles de la Tourette syndroom." (Gunning, 1999). Een pervasieve ontwikkelingsstoornis is de overkoepelende naam in de DSM-IV voor de stoornissen uit het autistisch spectrum. De meeste kenmerken van de autistische stoornis zijn bij de andere stoornissen aanwezig, maar deze hebben ook weer eigen kenmerken en achtergronden (andere genen bij betrokken). (Koster van Groos, 1998).

bullet

Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCD): dwanggedachten en dwanghandelingen. (1% schoolkinderen in Amerika).

bullet

PDD-NOS: als kinderen met ADD of ADHD naast hun aandachts- en concentratiestoornissen en hun hyperactiviteit ook een probleem hebben met het 'sociale begripsvermogen' (de sociale intuïtie), (Minderaa in Paternotte, 1994). PDD-nos is de autistische stoornis, waarbij er niet aan alle kenmerken wordt voldaan.

 

Het voert te ver om hier uitgebreider op de achtergronden en de verbanden in te gaan, maar het zal duidelijk zijn dat comorbiditeit bij een jongere met ADHD het voor een docent niet gemakkelijker maakt om op de juiste wijze met deze jongere om te gaan.

 

Start Inleiding Symptomen Oorzaken Overige Behandeling Onderwijs