J. van Moolenbroek

laatst bijgewerkt:
dinsdag 30 maart 2004

 

 

Start
Kennis van ADHD
Het onderzoek
Het resultaat
Leerkracht Tips
Literatuur
Gastenboek

 

Deze website wordt niet actief bijgewerkt. Deze scriptie is in 1999 geschreven.

Literatuur & Links

 1. ADDNet UK. (2000). ADDNet is the UK's national Web-site for Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder - AD/HD. www.btinternet.com/~black.ice/addnet/abusnet.html.

 2. ADHD Living Guide. (2000). Health-Center: School: School Considerations. http://adhdlivingguide.com/mentalhealth/adhd/school/schoolconsid.htm.

 3. Alphen, Ward van. (2000). Ritalin helpt. Ouders Online Magazine. mei/juni 2000. www.oudersonline.nl/mopi2000-04.htm

 4. Algra, H. (1999). 'Niet elk druk gedrag komt door ADHD' Nederlands Dagblad 14 december 1999.

 5. Algra, Wybo. (1999). 'ADHD maakt van chaoot van volwassene' en "Die datum zal ik nooit vergeten, de storm in mijn hoofd ging liggen." Trouw 2 januari 1999.

 6. Algra, Wybo. (1997). De profetische waarde van echo en MRI. Onrijpe kinder-breinen gescand. Synaps 18. Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit. www.azu.nl/nieuws/synaps18/echo.html.

 7. Allen, Jim. (1997). Psychology 345 Abnormal Psychology. Exam 4 Lectures - Fall 1997. www.uaf.edu/psych/psyc345/exam4/Lecture_32/tsld001.htm

 8. Anema, Karin. (1999). Een weekend zonder strijd en obsessies. Het logeerhuis voor autistische en ADHD-kinderen. J/M december 1999.

 9. Baarda, Dr. D.B. et al. (1997). Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Stenvert Kroese/Educatieve Partners Nederland.

 10. Balk-Karsssenberg, Afke. (1999). Veel pillen en een beetje praten. Nederlands Dagblad 11 december 1999.

 11. Barkley, R.A. (1995). Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners.

 12. Barkley, R.A. (1998). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. A new theory suggests the disorder results from a failure in self-control. ADHD may arise when key brain circuits do not develop properly, perhaps because of an altered gene or genes. www.sciam.com/1998/0998issue/0998barkley.html.

 13. Braams, Renée. (1999). 'Stop Jimmy, denk na!' Omstreden peppil helpt rusteloze kinderen. artikel in Intermediair 6 mei 1999.

 14. Bell, Judith. (1993). Doing Your Research Project. 2e ed. A guide for first-time researchers in education and social science.

 15. Bos, Candace S., Maria L. Nahmias and Magda A. Urban. (1999). Targeting Home-School Collaboration for Students with ADHD. www.ldonline.org/ld_indepth/add_adhd/tec_home_school_collab.html.

 16. Buitelaar, Dr. J.K. (1994). Kinderen en hyperactiviteit. Kosmos -Z&K Uitgevers B.V., Amsterdam.

 17. Castellanos, Xavier. (1997). Approaching a Scientific Understanding of What Happens in the Brain in AD/HD. A version of this article will appear in the July 1997 issue of Clinical Pediatrics. www.chadd.org/attnv4n1p30.htm

 18. Compernolle, Theo. (1998). Zit stil. Handleiding voor het opvoeden van over-beweeglijke kinderen.

 19. Crime-times. (1995-2000). Research reviews and Information on Biological Causes of Criminal, Violent and Psychopatic Behavior. www.crime-times.org/

 20. Delfos, Martine F. (1997). Kinderen en gedragsproblemen. Een bio-psychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Uitg. Swets&Zeitlinger, Lisse.

 21. Eerden, Drs. E.Th. van. (1999). De lastige puber. Lezing op studiedag Driestar College 14 mei 1999.

 22. Eggink, Ina. (2000). 'Middel geschenk uit de hemel'. Ouders hyperactieve kin-deren geven hoog op van nieuw medicijn. Telegraaf 4 januari 2000.

 23. Eland, Anne. (1999). ADHD in de praktijk. Verslag van het symposium 'ADHD: from neuroscience to practice', op initiatief van prof. dr. J.K. Buitelaar, op 28 april 1999 te Ede. Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) (99-9) pag. 954-956.

 24. Gibbs, Nancy. (1998). The age of Ritalin. Time magazine. NOVEMBER 30, 1998 VOL. 152 NO. 22. www.time.com/time/magazine/1998/dom/981130/cover1.html.

 25. Gorman, Christine. (1998). How Does It Work? Time magazine. NOVEMBER 30, 1998 VOL. 152 NO. 22. www.time.com/time/magazine/1998/dom/981130/cover1.html.

 26. Gouw, Anne-Marie van der. (1999). Ook zo slim? De link tussen ADHD en hoogbegaafdheid. http://www.slimme.hersenstorm.com.

 27. Gouw, Anne-Marie van der. (1999). Onderzoeksresultaten. Een pagina met verzamelde resultaten van ADHD-onderzoek.
  http://www.onderzoek.hersenstorm.com

 28. Gunning, W.B. (1999). ADHD en pleegkinderen. artikel uit Mobiel 1, februari 1999. www.mobiel-pleegzorg.nl/archief/1999/mo99116.htm.

 29. Haartmans, drs. J.J.A.M. (1999). Attention Deficit Hyperativity Disorder. Tijdschrift voor Remedial Teaching 99/2.

 30. Hallowell, Edward M. and John J. Ratey. (1994). "Driven to Distraction". Recognizing and Coping with ADHD from Childhood through Adulthood. Touchstone, New York. Nederlandse samenvatting.

 31. Huibers, Jaap. (1998). Voedingsadviezen voor hyperactieve kinderen. Ankertjesserie 234.

 32. Koster van Groos, G.A.S (1998). Beknopte handleiding bij de Diagnostische Criteria van de DSM-IV. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

 33. Kooij, J.S.S., J.K. Buitelaar, W. van Tilburg. (1999). Voorstel voor diagnostiek en behandeling van aandachtstekorststoornis met hyperactiviteit (ADHD) op volwassen leeftijd. Tijdschrift voor Psychiatrie, juni 1999. www.adhd-ggzdelfland.nl/psyfile.html

 34. Lanting, Bert. (1999). De zenuwpezenpil. Ritalin, de pil die kinderen rustig maakt en onderwijzers gelukkig. De Volkskrant, 4 september 1999

 35. Ldonline. (1996). Understanding and Identifying Children with ADHD: First Steps to Effective Intervention. www.ldonline.org/ld_indepth/add_adhd/ael_firststeps.html. Publication based on work sponsored by the Office of Educational Research an Improvement, US Department of Education, contractnr. RP91002001.

 36. Lee, Peggy van der. (1999). Gewoon druk of ADHD? J/M maandblad voor ouders. oktober 1999. www.adhd.nl.

 37. Made, Nancy. (2000). MY KID 101. An ADDitude Back-To-School Primer. www.additudemag.com/backtoschool.htm

 38. Minderaa, Prof. dr. R.B. (z.j.). Over atypische pervasieve ontwikkelingsstoornissen, MBD en andere problemen bij kinderen. Artikel. R.U.G. Faculteit der Geneeskunde.

 39. Mossevelde, Eddy van. (1998). De klas in de hand.

 40. Nadeau, Kathleen. (1999). Aandacht. Een kopzorg? Een gids voor volwassenen met concentratieproblemen. Uitgeverij Swets & Zeitlinger, Lisse.

 41. NIMH. (1994). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. NIMH Decade of the Brain. Sharyn Neuwirth (ed) www.ldonline.org/ld_indepth/add_adhd/add-nimh-booklket.html.

 42. Paternotte, Arga (red.). (1994). "Doe normaal". Over ADHD en daarbij voorkomende ontwikkelingsstoornissen. Uitgave Balans, landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

 43. Reformatorisch Dagblad. (2000). Medicijn voor hyperactief kind werkt als drugs. kort artikel RD 8 maart 2000.

 44. Rutenfrans, Chris. (1998). De invloed van biologische factoren op crimineel gedrag. In: En toen was er DNA...wat moeten we ermee? Over morele en maatschappelijk dilemma's. Edith Lammerts van Bueren e.a. Uitg. Indigo, Zeist.

 45. Schraa, Drs. K. (z.j.). Hyperactieve kinderen. En dan gaan ze nog puberen ook! In: MBD. Oorzaken en ervaringen. Uitgave van Balans, landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

 46. Schweizer, Dr. Christel en Dr. Jirina Prekop. (1992). Hyperactieve kinderen. Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem.

 47. Slagboom, M. (1998). ADHD, druk en ongeconcentreerd. Bewerking van scriptie aanvullende verpleegkundige opleiding. www.drwillem.nl.

 48. Spinney, Laura. (1997). Attention problem tracked in twins. New Scientist, 28 June 1997. www.newscientist.com/ns/970628/nattention.html.

 49. Verheij, Eline. (1998). Prematuren en hyperactiviteit. Docteraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam.

 50. Versteeg-Corba, Drs. C.H. (1999). Sta nou eens stil! Uitg. Groen, Leiden.

 51. Vries, H. de. (1999). Druk en dominant. Artikel Reformatorisch Dagblad 18 mei 1999.

 52. Vugt, Peter van. (1999). Inleiding tot bijzondere vormen van leer- en ander gedrag op school.

 53. Webb, James T. and Diane Latimer. (1993). ADHD and Children Who Are Gifted. www.ldonline.org/ld_indepth/add_adhd/eric522.html.

http://adhd.pagina.nl/
http://www.hersenstorm.com
http://www.jeugdenhulpverlening.nl/adhd.html
http://village.agoranet.be/~zitstil/
http://www.dse.nl/~adhd/index.htm
http://www.adhd.nl/
http://www.adhd.nl/archief/tijdschriften/jm9910.html
http://www.adhd-ggzdelfland.nl/
http://www.cybercomm.nl/~grsmurf/links.htm
http://www.emory.edu/EMORY_REPORT/erarchive/1995/May/ERmay.1/5.1.95waldman's.res.html
http://home.wxs.nl/~nmies/home.html
http://members.tripod.lycos.nl/bever/ADHD.html
http://www.btinternet.com/~black.ice/addnet/abusnet.html
http://www.addclinic.com/school.html
http://www.additudemag.com/index.html
http://adhdlivingguide.com/mentalhealth/adhd/
http://members.tripod.lycos.nl/ADHD/
http://www.brainaid.com/index.shtml
http://www.adhdcoach.nl
Huiswerktips.html

 

Start Inleiding Symptomen Oorzaken Overige Behandeling Onderwijs