Leiden

leiden schapen

Leiding geven is een kwestie van het hart

Aansluiten bij de ander, zonder jezelf te passeren. Daarbij laat ik me leiden door een drietal principes.

Betekenis. Ieder mens is van betekenis voor een ander. Dat vraagt om zonder oordeel te kunnen luisteren. Daarmee laat je een ander in zijn waarde. Dat vraagt ook om je bewust te zijn van je eigen waarde.

Fairness. Waar mensen samenwerken spelen belangen. Een eerlijke afweging daarvan doet medewerkers recht. Zij hebben daar ook recht op. Ook waardering voor de ander valt onder dit principe. Ere wie ere toekomt.

Verantwoordelijkheid. Werken vanuit je professie; je roeping. Dat betekent ook samen werken vanuit vertrouwen, genormeerd door de grenzen van afspraken en verantwoordelijkheden.

Denkt aan mensen | Laat mensen denken

 

Geef een reactie