People of the lie

Samenvatting van M. Scott Peck, (1983), People of the Lie. The hope for healing human evil.…

Continue Reading

Zilveren weken met een zwarte rand

“Het lijkt wel of de klas constant alert is.” Kort voor de kerstvakantie had ik een…

Continue Reading